Selecteer uw taal

headeraqto-2-1-.1920x0
Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep behandelt en beslist inzake bezwaren van een verzoeker tegen beslissingen van het bestuur over:

De voorzitter en de leden van de Commissie van Beroep worden benoemd en ontslagen door Holland Quaestor. De commissie is als volgt samengesteld:

  • Hans Vetter (Raadsheer bij Gerechtshof Den Haag | Voorzitter)
  • Bert Bakker (Advocaat bij Rikmenspoel & Bakker advocaten)
  • Eddie Meijer (Advocaat bij Houthoff Buruma)

De commissie heeft Alexander Schild (Rechter i.o bij Rechtbank Breda) benoemd als secretaris. De activiteiten van de heer Schild zijn gericht op de voorbereiding en ondersteuning van de commissie bij de behandeling van een beroep.

De taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn door het bestuur in een reglement vastgesteld.

Footer NL