iStock_000014377944Small
Commissie van Advies

De commissie heeft tot taak in algemene zin het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over onder andere de criteria van het keurmerk mede in relatie tot ontwikkelingen in de samenleving.

De voorzitter en de leden van de Commissie van Advies worden benoemd door het bestuur van de Stichting. Maximaal twee leden kunnen afkomstig zijn uit de trustsector.

De commissie is als volgt samengesteld:

  • Anne-Marike van Arkel (Directeur NBA | Voorzitter)
  • Albert Hollander (General Counsel Triodos Bank)
  • Floris Mreijen (Secretaris bestuur NVB)
  • Jorrit Nijssen (Compliance Officer SGG)
  • Arnout Stal (Managing Director Marden)

De taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn door het bestuur in een reglement vastgesteld.

Footer NL