Selecteer uw taal

iStock_000006414013Large
Bestuur

Het bestuur van AQTO bestaat uit maximaal vijf personen, waarvan drie bestuurders van buiten de trustsector (bestuurders A) en twee bestuurders die werkzaam zijn geweest in de trustsector (bestuurders B). Personen die werkzaam zijn bij een trustkantoor kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Arie Verberk (Bestuurder A | Voorzitter)
  • Marjan van der List (Bestuurder A)
  • Jaap Maassen (Bestuurder A)
  • Joop Michel (Bestuurder B | Penningmeester)
  • Vacature (Bestuurder B)

De samenstelling, wijze van benoemen, taken en bevoegdheden en besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten van Stichting AQTO.

 

Footer NL