Selecteer uw taal

Start tweede visitatieronde CTC-Keurmerk

De tweede visitatieronde voor het CTC-Keurmerk is gestart. De visitaties vinden plaats aan de hand van de CTC-Keurmerk Criteria versie 2.0 (het keurmerkdocument), welke vastgesteld zijn op de ALV van Holland Quaestor op 30 juni 2016.

De aangescherpte criteria zullen voor veel trustkantoren een grote uitdaging zijn.
Holland Quaestor verstrekt aan de trustkantoren richtlijnen, die een toelichting zijn op de in het keurmerkdocument opgenomen eisen. Onder andere voor de RIB-Audit, MVO-beleid, Informatiebeveiliging en Transactiemonitoring.

De eerste visitatiebezoeken zijn ingepland en een aantal ook al afgerond door de visiteurs van AQTO. Het bestuur van AQTO zal binnenkort een beslissing nemen over de verlenging van het keurmerk van een aantal inmiddels gevisiteerde trustkantoren.

Footer NL