Selecteer uw taal

Al het nieuws
Logo AQTO website
Nieuw bestuurslid AQTO
01 september 2017

Mr. Marjan van der List, advocaat te Amsterdam, is benoemd tot bestuurslid van AQTO. Zij is advocaat en mediator en was al betrokken bij AQTO door haar werkzaamheden voor de Commissie van Advies. Zij heeft ervaring met de trustsector en was lid van de algemene raad van de Nederlandse Orde van advocaten.

Lees meer
Visitatie 2
Start tweede visitatieronde CTC-Keurmerk
01 augustus 2017

De tweede visitatieronde voor het CTC-Keurmerk is gestart. De visitaties vinden plaats aan de hand van de CTC-Keurmerk Criteria versie 2.0 (het keurmerkdocument), welke vastgesteld zijn op de ALV van Holland Quaestor op 30 juni 2016.

Lees meer
istock_000005896402small
Q&A m.b.t. RIB-Audit
29 november 2016

Stichting AQTO heeft het initiatief genomen om een Q&A te ontwikkelen m.b.t. vragen en antwoorden over de RIB-Audit. De Q&A staat gepubliceerd op de website van Stichting AQTO. Klik hier om de Q&A te openen.
De Q&A wordt bijgewerkt indien andere vragen ons bereiken m.b.t. de RIB-Audit.

Lees meer
iStock_000053930772_Full-1
Bijeenkomst uitvoering RIB-Audit voor interne en externe RIB-Auditors
24 oktober 2016

Het bestuur van Stichting AQTO heeft op 24 oktober een vervolgbijeenkomst voor RIB-Auditors georganiseerd om met elkaar te bespreken de uitvoering en kwaliteit van de RIB-Audit. De toepassing van de RIB-Audit brochure van Holland Quaestor is hierbij het uitgangspunt. Ook is besproken de aanscherping van de keurmerkcriteria zoals uitgewerkt in de nieuwe CTC-Keurmerk Criteria 2.0. Stichting AQTO heeft het voornemen om in het voorjaar van 2017 weer een bijeenkomst m.b.t. uitvoering RIB-Audit te organiseren voor interne en externe RIB-Auditors van de leden van Holland Quaestor.

Lees meer
iStock_000015855393XLarge
CTC-Keurmerk Criteria 2.0
21 september 2016

Naar aanleiding van de evaluatie van het eerste jaar van het CTC-Keurmerk zijn de keurmerkcriteria van Holland Quaestor aangescherpt. De nieuwe CTC-Keurmerk Criteria 2.0 staan gepubliceerd op de website van Stichting AQTO. Ook de publicaties Verantwoording evaluatie CTC-Keurmerk en de Rode draad rapportage CTC-Keurmerk kunt u vinden op de website. De leden van Holland Quaestor met een CTC-Keurmerk hebben vanaf 1 juli 2016 circa één jaar de tijd zich voor te bereiden op de tweede ronde van visitaties die vanaf medio 2017 begint.

Lees meer
iStock_000024970372_Medium
Jaarverslag 2015 Stichting AQTO
02 mei 2016

Het jaarverslag 2015 van Stichting AQTO staat online! Het jaarverslag 2015 geeft een beeld van de certificeringsactiviteiten van de stichting ten behoeve van de leden van Holland Quaestor, de branchevereniging van Trustkantoren in Nederland. Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het door Stichting AQTO gevoerde beleid gericht op een verdere ontwikkeling van een geïnternaliseerde integere cultuur in de trustsector.

Lees meer
iStock_000020064562_Large
Evaluatie eerste jaar CTC-Keurmerk
13 april 2016

De evaluatie van het eerste jaar van het CTC-Keurmerk vindt plaats in het tweede kwartaal van 2016. Bij de evaluatie zijn zowel interne als externe belanghebbenden betrokken. Door de evaluatie blijft het CTC-Keurmerk een dynamisch instrument dat in overeenstemming is met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer
4
Uitreiking CTC-Keurmerken
04 april 2016

Op maandag 4 april 2016 organiseerde Stichting AQTO een feestelijke bijeenkomst voor de leden van Holland Quaestor. Deze bijeenkomst stond in het teken van het thema ‘Trustworthy’, waarbij de eerste certificaten werden uitgereikt aan de trustkantoren die het CTC-Keurmerk hebben behaald.

Lees meer
headeraqto-3.1920x0
Nieuw visitatieteam Stichting AQTO
01 april 2016

Met ingang van 1 april 2016 rapporteren de visiteurs rechtstreeks aan het bestuur van Stichting AQTO. Twee van de drie visiteurs van Stichting OAK Visitation Group continueren hun werkzaamheden. Daarnaast is het team van visiteurs uitgebreid met twee nieuwe personen.

Lees meer
iStock_000053154988_Full
Evaluatie pilot fase keurmerk
28 september 2015

Op 28 september vond de evaluatie plaats van de pilot fase van het keurmerk. De conclusie is dat het keurmerk staat als een huis en dat op termijn een beperkt aantal praktische aanpassingen in het keurmerk plaatsvindt. De leden van Holland Quaestor zijn hierover geïnformeerd tijdens de ALV van Holland Quaestor op 3 december 2015.

Lees meer
Footer NL