Selecteer uw taal

De RIB-Auditor heeft op basis van de zelf uitgevoerde risicoanalyse een bevinding als “low-risk” gekwalificeerd, de visiteurs zijn van mening dat deze bevinding hersteld dient te worden om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Hoe zit dat?

De RIB-Auditor dient de uitgangspunten bij de kwalificatie van bevindingen nauwgezet te beschrijven in het rapport. Deze uitgangspunten moeten aansluiten bij de SIRA. De visiteurs beoordelen deze uitgangspunten op plausibiliteit en fit met het risicoprofiel van de trustsector. Indien de auditor transaction monitoring als “low risk” kwalificeert terwijl het kantoor nagenoeg uitsluitend transactie faciliteert met CIS landen en de achtergronden van haar kwalificatie niet naar tevredenheid toelicht, zullen de visiteurs dit aanmerken als een onjuiste risico kwalificatie.

Terug naar Q&A

Footer NL