Selecteer uw taal

Kunnen familieleden van de beleidsbepalers c.q. eigenaar en/of directie van een trustkantoor actief zijn in control(e) functies bij het betreffende trustkantoor?

Personen die in een trustkantoor organisatie werkzaam zijn in functies als Compliance Officer (intern en/of extern), RIB-Auditor (intern en/of extern) of andere soortgelijke controlfuncties (intern en/of extern), zijnde de tweede en de derde lijn uit het 'three lines of defence' model mogen geen familieleden zijn van de beleidsbepalers c.q. eigenaar en/of de directie van uw organisatie. Ten einde het 'three lines of defence' model intact te laten en te voorkomen dat de onpartijdigheid van de hierboven genoemde controlfuncties en daarmee de integriteit in het gedrang komt. Zelfs de schijn van partijdigheid dient vermeden te worden. Hierbij wordt onder familie verstaan:

  1. Echtgenoot | Echtgenote | Partner
  2. (Schoon | Groot) Ouders
  3. Schoon | Klein) Kinderen
  4. Broer |Zus |Zwager | Schoonzuster 

Terug naar Q&A

Footer NL