Selecteer uw taal

Wat verstaat AQTO onder de term 'professioneel' in de context van de RIB-Audit?

In deze context wordt onder professioneel verstaan dat de auditor in principe gebruik maakt van algemeen aanvaarde methoden en technieken bij het ontwerp en uitvoering van de RIB-Audit en dat deze goed worden toegelicht in het rapport.

Terug naar Q&A

Footer NL