Selecteer uw taal

Moet de planning van de RIB-Auditor afgestemd worden op de planning van de CTC-visitaties?

Nee. Het kantoor moet jaarlijks een RIB-Audit laten uitvoeren. Bij visitaties die aanvangen in 2017 zal naar de uitkomsten van de RIB-Audit 2016 gevraagd worden. 

Terug naar Q&A

Footer NL