Selecteer uw taal

Op welke wijze moet invulling gegeven worden aan het vereiste van een periode van zes maanden voor de toetsing van de werking?

Er dient jaarlijks een RIB-Audit plaats te vinden waarbij de werking over het gehele jaar beoordeeld dient te worden. Om startende kantoren de mogelijkheid te geven om voor het keurmerk in aanmerking te komen hoeft niet de werking over een heel jaar getoetst te worden, maar kan volstaan worden met een periode van de tenminste zes maanden.

Terug naar Q&A

Footer NL