Selecteer uw taal

Is er sprake van overlap van werkzaamheden tussen de visiteurs en de RIB-Auditors (bijv. ten aanzien van screening, incidenten en integriteit cliënten)?

Ja, met dien verstande dat enige overlap niet te voorkomen is. De visiteurs maken zoveel mogelijk gebruik van de uitkomsten van de RIB-Audit doch zullen op onderdelen eigen onderzoek uitvoeren waarbij de nadruk ligt op de governance.

Terug naar Q&A

Footer NL