Selecteer uw taal

Het trustkantoor heeft een gedetailleerd verbeterplan opgesteld. De RIB-Auditor beoordeelt de resultaten van de verbeteracties. De visiteurs beoordelen het RIB-Audit criterium nog steeds als ontoereikend. Hoe kan dat?

Mogelijk zijn een of meerdere bevindingen van de auditor, welke door de visiteurs als zeer ernstig zijn gekwalificeerd, nog niet door het trustkantoor verholpen.

Terug naar Q&A

Footer NL