Selecteer uw taal

De RIB-Auditor wenst haar rapport toe te lichten aan de visiteur. Kan dat?

De RIB-Audit wordt uitgevoerd voor en in opdracht van het trustkantoor. De directie moet geacht worden in staat te zijn het rapport aan Stichting AQTO te kunnen toelichten. Het uitnodigen van de auditor voor een gesprek met de visiteurs geschiedt tot op heden op initiatief van het trustkantoor. M.i.v. 2017 zullen de visiteurs een gesprek met de RIB-Auditor onderdeel maken van het visitatiebezoek.

Terug naar Q&A

Footer NL