Selecteer uw taal

Heeft AQTO specifieke wensen m.b.t. de beoordeling van de SIRA door de RIB-Auditor?

Nee. Stichting AQTO verwacht wel een deugdelijke toelichting in de rapportage als de risicoanalyse die RIB-Auditor zelf uitvoert t.b.v. het inrichten en uitvoeren van zijn audit afwijkt van de SIRA. Tevens verwacht Stichting AQTO dat de auditor onderzoekt of significante risico’s in de SIRA heeft geleid tot adequate aanpassingen in de door het trustkantoor gehanteerde procedures.

Terug naar Q&A

Footer NL