Selecteer uw taal

Heeft AQTO specifieke wensen m.b.t. de beoordeling van de informatiebeveiliging door de RIB-Auditor?

Nee. Er wordt verwacht dat de RIB-Auditor zijn werkzaamheden op een verantwoorde professionele manier inricht en uitvoert en deze werkzaamheden helder en de gemaakte keuze bij zijn aanpak in zijn rapport beschrijft. Het door DNB opgestelde Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 is het te hanteren referentiekader.

Terug naar Q&A

Footer NL