Selecteer uw taal

Verwacht AQTO dat de RIB-Auditor aandacht besteedt aan informatiebeveiliging?

Ja. De auditor wordt geacht een uitspraak te doen over o.m. "de effectiviteit van de in de bedrijfsprocessen van het trustkantoor geïntegreerde procedures en maatregelen". Indien de informatiebeveiliging niet op orde is (zoals bijvoorbeeld issues t.a.v. continuïteit en/of vertrouwelijkheid van (cliënt) data), is er een behoorlijke issue t.a.v. de effectiviteit bedrijfsprocessen/procedures. Daarnaast heeft DNB in diverse publicaties diverse keren gewezen op het belang van een adequate informatiebeveiliging voor financiële instellingen.

Terug naar Q&A

Footer NL