Selecteer uw taal

Q&A

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar veelgestelde vragen. Uw suggesties met betrekking tot de verdere professionalisering van deze Q&A zijn van harte welkom.

Onderstaande vragen hebben betrekking op de RIB-Audit:
 1. Aan welke eisen dient (de rapportage van) de RIB-Audit te voldoen?
 2. Hoe draagt een trustkantoor zorg voor een onafhankelijke en effectieve compliance functie ten aanzien van haar werkzaamheden?
 3. Kunnen familieleden van de beleidsbepalers c.q. eigenaar en/of directie van een trustkantoor actief zijn in control(e) functies bij het betreffende trustkantoor?
 4. Wie is verantwoordelijk voor de RIB-Audit?
 5. Met ingang van welke datum gelden de nieuwe CTC-Keurmerk Criteria 2.0?
 6. Wanneer is er sprake van een 'succesvol afgeronde RIB-Audit'?
 7. Moet de planning van de RIB-Auditor afgestemd worden op de planning van de CTC-visitaties?
 8. Wat verstaat AQTO onder de term 'professioneel' in de context van de RIB-Audit?
 9. In bepaalde omstandigheden kon in beperkte mate afgeweken worden van de CTC-Keurmerk Criteria. Mits onderbouwd en goed uitgelegd. Kan dit niet meer door de aanscherping van de CTC-Keurmerk Criteria?
 10. Heeft AQTO verwachtingen ten aanzien van de omvang van steekproeven?
 11. Wordt met 'steekproef' niet 'deelwaarneming' bedoeld?
 12. Op welke wijze moet invulling gegeven worden aan de vereiste van een periode van zes maanden voor de toetsing van de werking?
 13. Heeft AQTO specifieke wensen m.b.t. de beoordeling van de compliance functie door de RIB-Auditor?
 14. Heeft AQTO specifieke wensen m.b.t. de beoordeling van de SIRA door de RIB-Auditor?
 15. Verwacht AQTO dat de RIB-Auditor aandacht besteedt aan informatiebeveiliging?
 16. Heeft AQTO specifieke wensen m.b.t. de beoordeling van de informatiebeveiliging door de RIB-Auditor?
 17. Met ingang van wanneer verwacht AQTO dat de auditor aandacht besteedt aan informatiebeveiliging?
 18. Wordt de brochure RIB Wtt Audit voor trustkantoren aangepast n.a.v. de nieuwe CTC-Keurmerk Criteria?
 19. Is er sprake van overlap van werkzaamheden tussen de visiteurs en de RIB-Auditors (bijv. ten aanzien van screening, incidenten en integriteit cliënten)?
 20. Is Stichting AQTO bereid om structureel overleg te hebben met de afzonderlijke auditors om eventuele issues m.b.t. de RIB-Audit te bespreken?
 21. De RIB-Auditor wenst haar rapport toe te lichten aan de visiteur. Kan dat?
 22. De directie van het trustkantoor was tevreden over het RIB-Audit rapport. Wij hebben de reactie opgenomen in ons rapport en toch zijn de RIB-Auditors niet tevreden met deze reactie. Hoe kan dat?
 23. Het trustkantoor heeft een gedetailleerd verbeterplan opgesteld. De RIB-Auditor beoordeelt de resultaten van de verbeteracties. De visiteurs beoordelen het RIB-Audit criterium nog steeds als ontoereikend. Hoe kan dat?
 24. De RIB-Auditor heeft op basis van de zelf uitgevoerde risicoanalyse een bevinding als “low-risk” gekwalificeerd, de visiteurs zijn van mening dat deze bevinding hersteld dient te worden om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Hoe zit dat?
 25. Vindt er een (pre-)accreditatie plaats van RIB-Auditors door AQTO en/of AQTO?
 26. Moet een RIB-Auditor een gecertificeerd accountant zijn (AA, RA, RE, RO)? 
Footer NL