Selecteer uw taal

Hoe draagt een trustkantoor zorg voor een onafhankelijke en effectieve compliance functie ten aanzien van haar werkzaamheden?

Op de website van DNB is de inrichting compliance functie beschreven. Bij de beoordeling van het keurmerkcriterium W-3 vormt deze bron een belangrijk referentiekader.

Terug naar Q&A

Footer NL